Dovolte mně, abych touto cestou vyjádřil spokojenost a poděkování Vám i všem pracovníkům Vaší společnosti za perfektně připravenou a zorganizovanou cestu do USA. Program celého zájezdu byl naplánován a zorganizován na vysoké profesionální úrovni a zcela naplnil a v mnohém překročil naše očekávání.